Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

  • 1. Zijn de gegevens op deze website herleidbaar tot individuele personen?

    Nee, deze website bevat alleen geanonimiseerde gegevens op groepsniveau die niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

  • 2. Hoe lang bewaart de GGD de gegevens?

    De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt als eis dat (persoons)gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Omdat de onderzoeken van de GGD als doel hebben om de gezondheidssituatie van de burgers te volgen in de tijd (monitoren), dient de GGD’en ook in de toekomst beschikking te houden over deze gegevensbestanden.

  • 3. Voldoen alle onderzoeken aan de AVG?

    Ja, bij alle onderzoeken van GGD Limburg-Noord wordt conform de AVG met zeer veel zorg gekeken naar de privacy van de respondenten en veilige verwerking van gegevens, bijvoorbeeld door het opstellen van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). De maatregelen om aan de AVG te voldoen, verschillen per onderzoek. Meer informatie hierover per onderzoek kunt u vinden onder de knop “achtergrondinfo” bovenin de balk van deze website.