Een ogenblik geduld a.u.b.

Leeswijzer

Op het Kennisplein van GGD Limburg-Noord is gezondheidsinformatie te vinden over de regio Noord- en Midden-Limburg. U vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsmonitors van de GGD en verdiepende onderzoeken, maar ook links naar gezondheidsinformatie uit andere bronnen.

De kern van het Kennisplein wordt gevormd door twee dashboards met gezondheidsinformatie over enerzijds jeugd en anderzijds volwassenen en ouderen. Daarnaast zijn de samenvattende rapportages makkelijk toegankelijk gemaakt per gemeente. Voor meer verdieping over de verschillende gezondheidsonderwerpen, kunt u vanuit de dashboards doorklikken naar de achterliggende databank. Tevens is er ruimte voor actuele onderwerpen en verdiepende thema’s waar de GGD Limburg-Noord onderzoeksexpertise op heeft.

Onderaan deze pagina vindt u handleidingen voor het gebruik van de dashboards en de databank. Tevens vindt u per onderzoek meer achtergrondinformatie en kunt u doorklikken naar de gebruikte vragenijsten.

 

Positieve Gezondheid als basis

De indeling in thema’s van de dashboards van het Kennisplein zijn gebaseerd op Positieve Gezondheid. In dit concept wordt gezondheid breder gezien dan alleen het ontbreken van ziekte(n), met name functioneren, veerkracht en zelfregie staan centraal. Positieve Gezondheid onderscheidt zes dimensies: dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Dit wordt figuurlijk weergegeven als een spinnenweb (zie afbeelding hieronder). Idealiter heeft de mens zelf de regie over zijn eigen gezondheid. Net als een spin die heel sterke draden maakt in zijn eigen spinnenweb, heeft de mens vaak meer (draag)kracht dan gedacht. Toch heeft niet iedereen het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren. Positieve Gezondheid blijft vragen om (collectieve) ondersteuning op maat.

Handleidingen

Handleiding gebruik dashboard Gezondheidsmonitor Jeugd

Handleiding gebruik dashboard Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Handleiding gebruik databank

 

Achtergrondinformatie per onderzoek:

Achtergrondinfo Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (RVO)

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (VSO en PRO)

 

Achtergrondinfo Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen 2020 (18-64 jaar)

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Ouderen 2020 (65+)

 

Achtergrondinfo Jaarcijfers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2018 (JGZ)

Achtergrondinfo Jaarcijfers Algemene gezondheidszorg (AGZ) 2017 (AGZ)

 

Achtergrondinfo Seks onder je 25ste 2017

 

Achtergrondinfo Onderzoek steunbeleving armoedebeleid Weert 2018-2021