Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten panelonderzoek Corona

door Hing Cheung Li

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat de GGD Limburg-Noord, samen met de andere GGD’en en het RIVM periodiek uitvoert. Landelijke zijn er inmiddels 6 metingen gehouden, waarbij wij resultaten presenteren van de eerste, derde, vijfde en zesde meting. De eerste meting vond plaats tussen 17 en 24 april, de derde meting vond plaats tussen 27 mei en 1 juni, de vijfde meting vond plaats tussen 8 en 13 juli en de zesde meting vond plaats tussen 19 en 23 augustus. In de factsheets hieronder vindt u de regionale resultaten van dit onderzoek:

Factsheet panelonderzoek Corona augustus 2020

Factsheet panelonderzoek Corona juli 2020

Factsheet panelonderzoek Corona mei-juni 2020

Factsheet panelonderzoek Corona april 2020

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?
De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid wat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we deze moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit weten, hoe beter we met elkaar het virus onder controle krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?
Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig 20 seconden hun handen en houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt dat ook altijd? Wat doen maatregelen, zoals zoveel mogelijk thuisblijven, met mensen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben. 

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland
GGD Limburg-Noord voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het openbaar verspreiden van de link naar het vragenlijstenonderzoek. Alle informatie over het landelijk gedragswetenschappelijk onderzoek COVID-19 vindt u hier.