Een ogenblik geduld a.u.b.

Euregionale samenwerking gezondheids-diensten

door Marie-Jeanne Aarts

Project Sustainable Healthy Euregio Rijn-Maas-Noord (SHE)

Een sterke grensregio heeft ook gezonde burgers nodig. De Corona-pandemie heeft meer dan eens aangetoond dat we daarvoor een goed functionerende, grensoverschrijdende samenwerking van de gehele regio nodig hebben.

Doel en doelgroep

Dit project heeft dan ook tot doel een structureel netwerk van duurzame samenwerking tussen de openbare gezondheidsdiensten in de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) op te zetten, zodat kennis over de volksgezondheid kan worden uitgewisseld en verbeterd. Het richt zich primair op deelnemende volksgezondheidsinstellingen en hun netwerkpartners en de ERMN-burgers in deze regio. Dit grensoverschrijdende netwerk zal ons helpen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te identificeren zoals die door de VN en de WHO worden gepromoot, zodat gezondheid een integraal onderdeel wordt van de Euregionale samenwerking.

Focus van het project

De focus van het project is om kennis te vergaren over de gezondheidsstructuur van de publieke gezondheidszorgstelsels in het ERMN en om deze kennis grensoverschrijdend te delen, zodat de capaciteit kan worden opgebouwd om samen te werken aan grensoverschrijdende kwesties met betrekking tot publieke gezondheid.

Activiteiten

Er zullen workshops worden georganiseerd bij de deelnemende publieke gezondheidsorganisaties van zowel Nederlandse als Duitse zijde om meer kennis te vergaren over hoe het wederkerige systeem werkt en om meer kennis te vergaren over hoe zij werken met betrekking tot:

 • overdraagbare ziekten: Omgaan met bijvoorbeeld Covid-19, griep, mazelen;
 • Gezonde jeugd: Dit omvat onderwerpen als de "rookvrije generatie" en alcoholgebruik. Het gaat hier met name om het risicogedrag van jongeren;
 • Moeilijk te bereiken doelgroepen;
 • Migranten.

Er worden regionale burgertops georganiseerd om de ervaringen en meningen van de burgers op het gebied van de volksgezondheid te horen.

Aan het eind van het project zal een rapport worden gemaakt over hoe een structureel netwerk er in het ERMN uit zou moeten en kunnen zien en wat er gedaan moet worden om dit te bereiken.

Samenwerkingspartners

Veiligheidsregio/GGD Limburg-Noord is de leadpartner van het Euprevent Sustainable Healthy ERMN project.

Betrokken partners zijn:

 • Stichting EuPrevent | EMR (Projectmanagement)
 • GGD Zuid Limburg
 • EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions)
 • Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt)
 • Stadt Mönchengladbach
 • Landeshauptstadt Düsseldorf
 • Kreis Viersen
 • Stadt Krefeld

Het initiatief voor dit project is genomen door de Euprevent in opdracht van de Provincie Limburg.

Financiering

Het SHE-project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van:

 • INTERREG V A Deutschland-Nederland
 • Provincie Limburg
 • Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen

Looptijd

Het project is gestart op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van 2 jaar tot 30 juni 2022.

Meer informatie is te vinden op https://euprevent.eu/nl/she