Een ogenblik geduld a.u.b.

Coronavirus

In de afgelopen periode zijn er door verschillende instanties dashboards en informatiepagina’s ontwikkeld rondom het coronavirus.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante websites voor gemeenten:

 

 • Het coronadashboard van de Rijksoverheid geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, en waar mogelijk uitgesplitst per regio en gemeente. Hier vindt u o.a.:
 • het aantal vaccinaties (het aantal gezette prikken)
 • het aantal besmettingen;
 • het aantal ziekenhuisopnames;
 • het aantal opnames op de IC;
 • het aantal mensen dat is overleden aan corona;
 • het reproductiegetal (RC);
 • informatie over kwetsbare groepen (zoals verpleeghuis- en gehandicaptenzorg);
 • vroege signalen uit bijvoorbeeld rioolwatermetingen;
 • informatie rondom naleving van en draagvlak voor de gedragsmaatregelen.

 

 • Beide Limburgse GGD’en hebben samen met de GHOR het regionale zorgdashboard corona ontwikkeld. Er is een pagina waarop de verspreiding van het virus zichtbaar is (aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen) en een pagina die inzicht geeft in de cijfers van de teststraten in Limburg.

 

 • De GGD Limburg-Noord voert samen met de andere GGD’en en het RIVM periodiek onderzoek uit naar het draagvlak voor en de naleving van de gedragsmaatregelen rondom corona. De resultaten hiervan worden samengevat in een aantal factsheets panelonderzoek corona.

 

 • Het coronacrisis dossier van het CBS geeft antwoord op vragen zoals: 
 • Wat zijn de medische gevolgen van corona? (inclusief oversterfte)
 • Wat zijn de economische gevolgen van corona?
 • Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?
 • Hoe beïnvloedt corona onze productvoorziening?
 • Wat zijn de sociale gevolgen van corona?
 • Wat zijn de regionale gevolgen van corona?
 • Wat zijn de gevolgen van corona voor de overheid?
 • Hoe beïnvloedt corona de mobiliteit?

 

 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt vanaf het begin van de coronacrisis de maatschappelijke effecten binnen onze samenleving. Sociale stressfactoren als eenzaamheid en zorgen over werk, onderwijs, onze naasten en toekomst nemen toe. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar? Bij welke groepen gaat de rek er langzaam uit? Welke mogelijke kansen en positieve ontwikkelingen biedt de crisis? SCP brengt de inzichten daarover samen. Het adviseert, op basis van de bevindingen, het beleid van het kabinet. De bijeengebrachte inzichten publiceert SCP in dit dossier.

 

 • Op waarstaatjegemeente.nl heeft de VNG een dashboard over de impact van de coronacrisis voor gemeenten ingericht. Naast het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en overledenen in de betreffende gemeente worden hier ook gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op de impact van corona op:
 • de economie;
 • de werkgelegenheid;
 • de openbare orde en veiligheid;
 • de zorg en het sociaal domein;
 • de mobiliteit;
 • het onderwijs.