VRLN databank

Kwetsbaarheid (frail) in 3 categorieën frail (75-84)

% dat frail is in het kader van kwetsbaarheid (dat wil zeggen een score van 3-5 op basis van de Fried-criteria)